Form cover
Sida {{sida}} av {{sidor}}

Individuellt prov — Del 2

Del 2 är underlag för betyget "Väl Godkänd". Du får veckan på dig att göra dessa två uppgifter. Jag uppmuntrar dig fortfarande att prata om dina tankar och idéer med dina klasskamrater.
När du laddar upp skisser/dokument, håll gärna dessa till en A4-sida per uppgift.

Välj case för dina uppgifter

Välj ett av dessa tre case. Du utgår från samma case i båda uppgifterna. För det case du väljer kan du på egen hand välja vilken del av flödet som du arbetar med. Det behöver alltså inte vara hela sajten/tjänsten vi pratar om, utan någon del av tjänsten som du fritt väljer.

AirBnb

Hyra rum/bostad av en privatperson i ett annat land. Använd gärna den riktiga sajten för inspiration.

Kry

Chatta med en bot/läkare vid sjukdom. Använd gärna den riktiga sajten och/eller appen för inspiration.

Ring dörrkamera

Köp av en Ring-kamera för övervakning/inspelning av besökare. Använd gärna deras webbplats för inspiration.

Tips! Sök på nätet efter saker som "gått fel" med dessa lösningar.

Uppgift A: Prognostisering / Kartläggning av påverkan

Använd dig av en valfri metod från kursen, eller till exempel från designethically.com, för att kartlägga och fundera över olika saker som kan gå fel. Vi har till exempel pratat om Påverkanskartläggning, Den Inkluderande Pandan och BJ Foggs inverterade beteendemodell. Dokumentera din aktivitet på en A4-sida och ladda upp här, gärna i PDF-format eller som bild.
Notera att uppgiften är till för att visa att du förstår arbetssättet och kan identifiera vanliga risker för olika människor. Känn inte att du måste använda flera metoder eller göra en heltäckande analys.

Uppgift B: Föreslå en designlösning som använder friktion för att skapa en tryggare, mer etisk lösning

Välj en av de risker du identifierade i den tidigare uppgiften och skissa på hur du kan minimera eller eliminera den risken med hjälp av friktion. Skissen kan vara ett foto av en blyertsskiss på vitt papper eller annat verktyg som du själv föredrar. Ladda upp skissen här med en kort förklaring, gärna i PDF-format eller som bild. Håll dig även här helst till en A4-sida.

Ladda upp en fil som innehåller både UPPGIFT A OCH UPPGIFT B

Namnge gärna din fil med ditt hela namn: fornamn och efternamn. Ditt namn får gärna stå på sidorna i filen också.

Vilket case har du valt?

Vilket case har du valt?
A
B
C