Form cover
Sida {{sida}} av {{sidor}}

Individuellt prov — Del 1

Del 1 är underlag för betyget "Godkänd". Du får veckan på dig att svara på alla 30 frågor. Om du har varit med på lektionerna ska det inte vara några problem, och du har möjlighet att gå tillbaka och bekräfta svaren i materialet innan du skickar in. Eller söka på nätet. Känner man sig fortfarande osäker är man alltid välkommen att prata med mig.
Så länge du använder samma webbläsare (på en och samma dator) så kommer dina svar kommas ihåg fram till dess att du väljer att skicka in.

1. Etik inom design är exempel på

1. Etik inom design är exempel på
A
B
C
D

2. Etik innebär att man alltid måste följa gällande lagar

2. Etik innebär att man alltid måste följa gällande lagar
A
B

3. Vilken av följande är INTE exempel på etik

3. Vilken av följande är INTE exempel på etik
A
B
C
D

Fråga 4-8 handlar om begrepp som är hämtade från Elementen inom digital etik.

4. Vad innebär monokultur?

4. Vad innebär monokultur?
A
B
C
D

5. Vad innebär algoritmisk orättvisa?

5. Vad innebär algoritmisk orättvisa?
A
B
C
D

6. Vad innebär övergreppsstöd (abuse enablement)?

6. Vad innebär övergreppsstöd (abuse enablement)?
A
B
C
D

7. Vad innebär negligering av försörjningskedjan?

7. Vad innebär negligering av försörjningskedjan?
A
B
C
D

8. Vad innebär övervakningskapitalism (surveillance capitalism)?

8. Vad innebär övervakningskapitalism (surveillance capitalism)?
A
B
C
D
https://storage.tally.so/1a78a0408509f499a0d352b87f90f9a7

9. Vad är ett typiskt problem när många människor gynnas av en lösning som samtidigt missgynnar särskilt utsatta grupper av människor?

9. Vad är ett typiskt problem när många människor gynnas av en lösning som samtidigt missgynnar särskilt utsatta grupper av människor?
A
B
C
D
https://storage.tally.so/09375803943b34783d1725c0fbb11795

10. Vad är ett vanligt skäl till långsiktig påverkan där människor kommer till skada på grund av nya tekniska lösningar?

10. Vad är ett vanligt skäl till långsiktig påverkan där människor kommer till skada på grund av nya tekniska lösningar?
A
B
C
D

11. I bilden ser du tre sätt att upptäcka negativ påverkan. Vilket är det fjärde?

https://storage.tally.so/4de5ef36cda08a5734aff8c2db9a3ebc
11. I bilden ser du tre sätt att upptäcka negativ påverkan. Vilket är det fjärde?
A
B
C
D

12. Vad är INTE exempel på ett vanligt skäl till dåligt beslutsfattande?

12. Vad är INTE exempel på ett vanligt skäl till dåligt beslutsfattande?
A
B
C
D
E
F

13. När vi använder BJ Fogg's inverterade beteendemodell och liknande verktyg, vad är det vi gör?

13. När vi använder BJ Fogg's inverterade beteendemodell och liknande verktyg, vad är det vi gör?
A
B
C
D

14. När vi bygger och förvaltar digitala lösningar, varför är det så viktigt att hitta mekanismer och metoder för att regelbundet lyssna på människor ?

14. När vi bygger och förvaltar digitala lösningar, varför är det så viktigt att hitta mekanismer och metoder för att regelbundet lyssna på människor ?
A
B
C
D

15. Hur blir webb-enkäter ofta ett exkluderande verktyg för lyssnande?

15. Hur blir webb-enkäter ofta ett exkluderande verktyg för lyssnande?
A
B
C
D

16. Hur kan det bli ett problem att bygga för de egenskaper som majoriteten av personerna i våra målgrupper har gemensamt?

16. Hur kan det bli ett problem att bygga för de egenskaper som majoriteten av personerna i våra målgrupper har gemensamt?
A
B
C
D

17. Vilken parameter ingår INTE i en påverkanskartläggning?

17. Vilken parameter ingår INTE i en påverkanskartläggning?
A
B
C
D
E

18. När man kartlägger exkludering och skada med hjälp av Den inkluderande pandan, vilken typ av skada kan uppstå när "Oönskade" personer börjar använda en tjänst?

18. När man kartlägger exkludering och skada med hjälp av Den inkluderande pandan, vilken typ av skada kan uppstå när "Oönskade" personer börjar använda en tjänst?
A
B
C
D

19. Hur kan positiv friktion hjälpa användare av en tjänst?

19. Hur kan positiv friktion hjälpa användare av en tjänst?
A
B
C
D

20. Hur kan positiv friktion gynna den som skapar en tjänst?

20. Hur kan positiv friktion gynna den som skapar en tjänst?
A
B
C
D

21. Lagen om tillgänglighet till Digital Offentlig Service (DOS-lagen) ställer krav på att följa vilken version av WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)?

21. Lagen om tillgänglighet till Digital Offentlig Service (DOS-lagen) ställer krav på att följa vilken version av WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)?
A
B
C
D

22. Vad innebär en tillgänglighetsredogörelse?

22. Vad innebär en tillgänglighetsredogörelse?
A
B
C
D

23. Vilket utvecklingsramverk från 90-talet har bidragit med inspiration till GDPR (Dataskyddsförordningen).

23. Vilket utvecklingsramverk från 90-talet har bidragit med inspiration till GDPR (Dataskyddsförordningen).
A
B
C
D

24. Vilken av dessa informationsmängder är INTE exempel på en personuppgift, enligt GDPR?

24. Vilken av dessa informationsmängder är INTE exempel på en personuppgift, enligt GDPR?
A
B
C
D
E
F

25. Vad innebär en känslig personuppgift, enligt GDPR? Som också innebär strängare krav om man hanterar dem.

25. Vad innebär en känslig personuppgift, enligt GDPR? Som också innebär strängare krav om man hanterar dem.
A
B
C
D

26. Vilken av följande faktorer är INTE grund för ett giltigt samtycke?

26. Vilken av följande faktorer är INTE grund för ett giltigt samtycke?
A
B
C
D
E

27. Vilken rätt kan åberopas när ett myndighetsbeslut tagits automatiserat av en algoritm?

27. Vilken rätt kan åberopas när ett myndighetsbeslut tagits automatiserat av en algoritm?
A
B
C
D

28. Omfattas ett bolag i Nya Zeeland av GDPR?

28. Omfattas ett bolag i Nya Zeeland av GDPR?
A
B
C
https://storage.tally.so/4e81b2a3e8c7e9aa80d7f8fef14c80f0

29. The trolley problem är ett etiskt tanke-experiment från 1967. Det ställer mot varandra moraliska frågor kring att rädda flest antal människor till livet och att aldrig ta ett liv. Utmaningen var länge ett bortglömt exempel, men har de senaste åren ofta blivit citerat i vetenskapsartiklar och tidningar. Varför det?

29. The trolley problem är ett etiskt tanke-experiment från 1967. Det ställer mot varandra moraliska frågor kring att rädda flest antal människor till livet och att aldrig ta ett liv. Utmaningen var länge ett bortglömt exempel, men har de senaste åren ofta blivit citerat i vetenskapsartiklar och tidningar. Varför det?
A
B
C
D

30. Vad är The Tarot Cards of Tech?

30. Vad är The Tarot Cards of Tech?
A
B
C
D