Form cover
Sida {{sida}} av {{sidor}}

Fyra frågor om digital tillgänglighet

Hej!

Jag heter Per och arbetar just nu som tillgänglighetskonsult för enheten webb och digital utveckling på kommunikationsstaben (Uppsala kommun).
För att hjälpa på bästa sätt är jag nyfiken på de vanligaste frågorna, orosmomenten och funderingarna när det gäller digital tillgänglighet.
Här får du möjlighet att uttrycka sådant som just du skulle vilja ha svar på.
Jag är jättetacksam om du vill svara på dessa frågor senast fredag den 9:e december. Du svarar så kort eller långt som du själv vill. Dina svar behandlas helt anonymt.

1. Hur skulle du uppskatta din egen kunskapsnivå när det gäller digital tillgänglighet? 0 är mycket låg och 10 är mycket hög.

1. Hur skulle du uppskatta din egen kunskapsnivå när det gäller digital tillgänglighet? 0 är mycket låg och 10 är mycket hög.

2. Vart brukar du vända dig för att få svar på dina frågor om digital tillgänglighet (stabskollega, Insidan, redaktörshandböcker, extern webbplats, annat…)? Om du är osäker på vart du kan vända dig eller inte vet, skriv "Vet inte"/"Är osäker".

3. Skriv fritt vad du själv tycker är mest besvärligt, förvirrande eller på annat sätt utmanande i arbetet med tillgänglighet kopplat till digital information. (Det kan handla om text, bild, appar, multimedia eller annat du kommer på.)

4. Vad tänker du skulle hjälpa dig att bättre hantera de upplevda utmaningarna i fråga 3?

Inga personuppgifter lagras i samband med att du skickar detta formulär.