Page 1 of 3

Samtycke om inspelning

Hej! Du deltar på en kurs eller föreläsning där Per Axbom kan komma att spela in och/eller sända bild och ljud. Här godkänner eller avvisar du ditt samtycke.
Om någon i rummet inte samtycker till upptagningen så kommer inspelning inte att ske. Alternativt avbryts den och raderas om samtycke dras tillbaka efter att inspelningen startat.
Live-sändning sker till en privat server i Sverige där övriga deltagare på kursen/föreläsningen kan se föreläsaren och höra röster i rummet via en webbläsare. De behöver ange lösenord för att se. Inspelning sker på ett fysiskt minneskort i kameran.
Publicering är tänkt att ske till Axboms konto på Vimeo, där man kan se inspelningen i efterhand via en länk som endast ges ut till deltagare på kursen och skyddas med lösenord.
Säkerheten blir inte starkare än att en deltagare kan dela länkar och lösenord vidare till andra, även om det understryks att detta inte är tillåtet. Alla inspelningar och publiceringar raderas inom två månader.
Ditt svar är anonymt. Endast deltagare i rummet har tillgång till detta formulär.

Ditt ställningstagande

Välj en
A
B