Form cover
Sida {{sida}} av {{sidor}}

Designprinciper och användarvänlighet

Här kan du delge Per information som berör användbarhet, användarvänlighet och tillgänglighet, och som du gärna vill lyfta.
Du eller ditt projekt kanske har designprinciper som ni vill lyfta, eller så vill du bara uttala viktiga aspekter som du tycker att man inte får missa när det gäller till exempel vissa målgrupper, behov eller typiska hinder. Allt är av värde i detta skede. Per sammanställer och ansvarar för språklig utformning – det viktigaste är att du/ni får möjlighet att uttrycka alla era tankar.
Vill du hellre beskriva detta i ett möte med Per? Boka ett 30-min. möte här

Designprinciper eller övergripande önskemål och behov gällande användbarhet och användarvänlighet

Du kan svara utifrån tjänsten du ansvarar för och/eller mer övergripande gällande hela verksamhetssystemet.

Orosmoln, kärnfrågor, erfarenheter eller andra tillägg

Om du tycker att du redan skrivit om detta ovan så kan du hoppa över denna fråga.

E-postadress om du vill ha en kopia på detta till din e-post