Sida {{sida}} av {{sidor}}

Rapportera närvaro

Du rapporterar alltid för den dag det är idag. Förnamn räcker (ange initial på efternamn vid behov).
Ditt namn sparas tillsammans med dagens datum i ett låst Google Sheets-dokument under det att kursen pågår. Sedan raderas dokumentet. Om du är obekväm med detta kan du bara skriva ditt namn på en post-it och ge till Per. Om integritet och formulär.

Skriv ditt namn