Page 1 of 3

Etiska överväganden

Den här enkäten är anonym och ger ett svar på nästa sida som du kan skriva ut och spara själv, eller helt enkelt avfärda.

Instruktioner

Poängsätt varje påstående utifrån hur starkt du håller med.
0 - Håller inte alls med
1 - Motsätter mig lite
2 - Håller med lite grann
3. Håller med helt och hållet

1. Ibland är det oetiskt att ljuga, ibland inte. Det beror på huruvida individen som ljuger avgör om det är det bästa valet.

1. Ibland är det oetiskt att ljuga, ibland inte. Det beror på huruvida individen som ljuger avgör om det är det bästa valet.

2. När jag säger att något är rätt eller fel, så är det inget mer än ett uttryck för min individuella bedömning. Det betyder inte att agerandet verkligen är rätt eller fel.

2. När jag säger att något är rätt eller fel, så är det inget mer än ett uttryck för min individuella bedömning. Det betyder inte att agerandet verkligen är rätt eller fel.

3. Vad som är rätt eller fel är inget annat än vad människor i en specifik kultur anser. Det finns inga etiska principer som existerar utanför ett samhälles eller en grupps synsätt.

3. Vad som är rätt eller fel är inget annat än vad människor i en specifik kultur anser. Det finns inga etiska principer som existerar utanför ett samhälles eller en grupps synsätt.

4. Jag tar rätt etiska beslut eftersom jag lärde mig god etik som barn av mina föräldrar, eller av en annan auktoritet. Människor borde bara göra vad auktoriteten säger.

4. Jag tar rätt etiska beslut eftersom jag lärde mig god etik som barn av mina föräldrar, eller av en annan auktoritet. Människor borde bara göra vad auktoriteten säger.

5. Ibland är det oetiskt att ljuga, ibland inte. Det beror på om alla borde ljuga i den specifika situationen.

5. Ibland är det oetiskt att ljuga, ibland inte. Det beror på om alla borde ljuga i den specifika situationen.

6. Om ett agerande skadar en annan person så är agerandet oetiskt.

6. Om ett agerande skadar en annan person så är agerandet oetiskt.

7. Om ett agerande skadar någon så är det förmodligen inte det bästa valet, oavsett vilka nyttor som skapas.

7. Om ett agerande skadar någon så är det förmodligen inte det bästa valet, oavsett vilka nyttor som skapas.

8. Man borde aldrig skada någon med avsikt.

8. Man borde aldrig skada någon med avsikt.

9. Det är möjligt att hitta lösningar som möter behoven hos alla involverade.

9. Det är möjligt att hitta lösningar som möter behoven hos alla involverade.

10. Ett givet ändamål kan inte motivera vilka medel/ageranden som helst.

10. Ett givet ändamål kan inte motivera vilka medel/ageranden som helst.

11. I en familj är det bästa att behandla varje barn på ett likvärdigt sätt.

11. I en familj är det bästa att behandla varje barn på ett likvärdigt sätt.

12. I den här världen är människor berättigade till det de tjänar.

12. I den här världen är människor berättigade till det de tjänar.

13. Människor bör få arbete enbart baserat på sina meriter.

13. Människor bör få arbete enbart baserat på sina meriter.

14. Alla bör få lön baserat på hur mycket arbete de lägger ner.

14. Alla bör få lön baserat på hur mycket arbete de lägger ner.

15. En persons huvudsakliga mål borde vara personlig utveckling framför att värna om andra.

15. En persons huvudsakliga mål borde vara personlig utveckling framför att värna om andra.